Termeni și condiții generale
pentru mystery shopping

Termenii și condițiile generale (în continuare TCG) se referă la serviciile comerciale – mystery shopping în cazul de față – furnizate de S.C. Phantom Marketing S.R.L. (CUI: RO 35498588, J12/290/2016, sediul: Cluj Napoca, str. Plaiuri, nr. 6A)

Definiții:

 • Mystery shopper: o persoană care s-a înregistrat pe site-ul phantomshopping.ro
 • Furnizor/Angajator: C. Phantom Marketing S.R.L.
 • Client: o firmă care folosesște serviciile C. Phantom Marketing S.R.L.
 • Agent: un client misterios înregistrat.

1. Obligațiile și drepturile generale ale agentului:

 • Agentul poate doar să preia oportunitățile de colaborare oferite de Furnizor, dacă este înregistrat pe phantomshopping.ro, pentru un proiect mystery shopping, în calitate de client misterios. (https://mymo.mysterymotive.com/#/shopper/register/3)
 • Pentru declarația eronată a informațiilor care rezultă din datele personale introduse incorect în timpul înregistrării, răspunderea revine Agentului.
 • În numele Clientului, Angajatorul deleagă un Agent la o locație a clientului, în cadrul unui proiect mystery shopping, pe site-ul clientului sau în locul desemnat de client. După cumpărăturile misterioase, agentul își va înregistra experiența în 24 de ore. Angajatorul va furniza Agentului o descriere exactă a locației și a scenariului pe care Agentul trebuie să-l aplice în cadrul evaluării de tip mystery shopping. Raportul de evaluare care urmează să fie finalizat după cumpărăturile tip mister va fi completat pe platforma online a angajatorului.
 • Agentul are opțiunea de a anula acțiunea de evaluare mystery care a fost deja realizată în termen de 2 zile, printr-o solicitare în scris sau telefonic. Dacă agentul nu realizează evaluarea conform acordului cu angajatorul, acesta va fi exclus din sistem.
 • Agentul are dreptul la o taxă de comision pentru fiecare misiune de evaluare mystery făcută și înregistrarea acesteia în raport, indiferent dacă a făcut sau nu cumpărături. În baza acordului special dintre Angajator și agent, agentul are dreptul la o rambursare, de la caz la caz a unor cheltuieli suplimentare (cheltuieli de călătorie etc.).
 • Dacă agentul trebuie să facă o cumpărare efectivă, el va cumpăra bunurile în nume propriu și prin identitatea sa personală. Agentul prefinanțează costul cumpărării, valoarea bunurilor achiziționate (dacă este cazul) este decontată de către Angajator pe baza chitanței Agentului (în cazul unei achiziții efective) și doar după finalizarea raportului completat.
 • Agentul este de acord cu faptul că în timpul actului de mystery shopping nu va putea divulga nici o informație referitoare la activitatea Clientului și a Angajatorului în timpul misiunii către orice terță parte.
 • Agentul recunoaște că răspunderea pentru tranzacții, care este falsă sau incompletă (numărul contului bancar, numărul de telefon, datele cu caracter personal etc.) și tranzacțiile refuzate ale Băncii este suportată de agent.
 • Agentul acceptă că plata comisionului nu se va face în cazul în care rezultatul raportului este neconform, de calitate inferioară, Agentul nu a efectuat evaluarea conform scenariului primit de la angajator, s-a plasat într-o locație greșită sau nu a raportat evaluarea la intervalul de timp specificat.
 • Agentul acceptă că, dacă din cauza erorilor menționate mai sus, Angajatorul va fi răspunzător pentru daune, daunele vor fi imputate Agentului până la 100 EUR.
 • Clientul acceptă maxim 60 de cumpărături mystery pe lună pentru asigurarea calității.
 • Agentul își asumă costul activității independente și recunoaște că Angajatorul determină sarcina fiscală în acest sens.

2. Obligațiile și drepturile generale ale angajatorului:

 • Angajatorul se angajează să trateze în mod confidențial datele cu caracter personal furnizate în timpul înregistrării în conformitate cu legile privind protecția datelor și să nu le transmită unei terțe părți. Politica de confidențialitate a angajatorului este disponibilă pe acest link.
 • Angajatorul se angajează să furnizeze Agentului o descriere exactă scenariului și a locației în care se va realiza evaluarea mystery precum și a raportului care urmează să fie completat și să le atribuie Agentului în profilul acestuia din platforma online.
 • Angajatorul se obligă să plătească comisionul pentru fiecare misiune de evaluare mystery și să le înregistreze în evidență după deducerea impozitelor corespunzătoare legislației în vigoare (impozitul pe venitul personal, etc.).
 • Angajatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul TCG în mod unilateral fără notificare prealabilă, dar care trebuie publicat pe site-ul său.

Părțile prevăd că perioada de decontare dintre ele este de o lună. În chestiunile care nu intră sub incidența prezentului acord, prevalează prevederile Codului civil și alte prevederi legale. Pentru soluționarea litigiilor care decurg din prezentul contract părțile vor căuta un acord, iar în absența acestora, vor face apel la Autoritățile juridice oficiale.